Vigtigheden af et tæt kloaksystem

I forbindelse med skader fra skybrud kommer vandet ofte ind i ejendommen via terræn og kloak.

Det er derfor særligt vigtigt at have et tæt kloaksystem, samt at sikre at vandet ikke kan løbe uhindret ind i ejendommen via disse.

Der findes mange løsninger på markedet, men det er vigtigt at vælge det rigtige. Vi ved at enhver ejendom er unik, og der kan ikke generaliseres omkring løsningen for den enkelte ejendom.

Vi lægger særligt vægt på de indledende faser, samt sikrer at vi har det mest fyldestgørende grundlagsmateriale.

På den måde sikrer vi at de anbefalede tiltag og løsninger er tilpasset netop jeres ejendom.

Rotter i kloakken

Rotter i vores kloakker, er også en kilde til utætte og dårlige rørsystemer – særligt hvis kloaknettet er i dårlig stand i forvejen.

Rotter elsker at gnave i plast og andre ru og bløde materialer, som vores kloakker ofte er udført i.

I forbindelse med sikring af kloakker skal der derfor også tages stilling til bekæmpelse af rotter og sikring mod deres indtrængning i ejendommen.

Vær derfor særligt opmærksom, hvis:

 • I oplever hyppige driftsforstyrrelser af jeres kloak og afløb
 • Indsivende vand gennem kældergulv og vægge, samt fra afløb i kælder
 • Lugt af spildevand i kælderen
 • Tydelige tegn på fugt i form af begyndende råd i træ pulterrum, skimmel på opbevaring i kælder, m.m.


Vores mantra er simpelt (de fem S’er)

 • Start projektet rigtigt. Grundig rådgivning er god rådgivning.
 • Stort fokus på den indledende fase. Det er dét der danner baggrund for hele det efterfølgende projekt.
 • Simple, helhedsorienterede og driftneutrale løsninger
 • Skarpt øje til økonomi, rentabilitet, fremtidssikring og udformning
 • Styring af projektet fra start til slut, i samarbejde med alle byggeriets parter

Kontakt os for et uforpligtende møde

  Referencer vedr. kloakrenovering

  Vi hjælper vores kunder ved at sikre deres ejendomme og værdier mod skader fra de stigende klimatiske udfordringer