Fugtproblemer ved tag og facade

I forbindelse med de klimatiske ændringer og voldsommere pres på vores bygninger, får vi oftere og oftere henvendelser fra ejendomme med fugtproblemer fra tage og facader.

Huller i klimaskærmen kan være meget svære at detektere og indtrængende vand kan løbe langt i konstruktionerne inden det giver sig til udtryk som uønskede vandskader og store renoveringsomkostninger i bygningerne.

Vores mange års arbejde med nybyggeri og renovering af ejendomme, samt undersøgelser af årsager til fugtindtrængning, har givet os et unikt kendskab til vandets veje og stor erfaring for at finde frem til fejlkilden.

I en tid med mere og mere pres på byggebranchen, ses der desværre også flere og flere fejl i projekteringen og forkert udførte detaljer, som gør at vandet utilsigtet trænger ind.

I de seneste år, har vi haft rigtigt mange sager med vandproblemer i nyopførte ejendomme fordelt primært på Sjælland og i Hovedstaden.


Vores mantra er simpelt (de fem S’er)

  • Start projektet rigtigt. Grundig rådgivning er god rådgivning.
  • Stort fokus på den indledende fase. Det er dét der danner baggrund for hele det efterfølgende projekt.
  • Simple, helhedsorienterede og driftneutrale løsninger
  • Skarpt øje til økonomi, rentabilitet, fremtidssikring og udformning
  • Styring af projektet fra start til slut, i samarbejde med alle byggeriets parter

Kontakt os for et uforpligtende møde

    Referencer vedr. utilsigtet vandindtrængning

    Vi hjælper vores kunder ved at sikre deres ejendomme og værdier mod skader fra de stigende klimatiske udfordringer