Ydelser: Totalrenovering af kloak og rottesikring
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Totalrenovering af kloakken for en hel rækkehusblok for AAB afd. 39. Afdelingen har kraftige problemer med rotter grundet standen af kloakken. Projektet er en faseopdelt kloakrenovering af afdelingen, som er startet hvor problemet har været størst. Afdelingens ene rækkehusblok har fået totalrenoveret kloakken samt fået etableret rottesikring for fremtidssikring af ejendommens afløbsinstallationer.