Få skybrudssikret ejendommen

Når du skal have skybrudssikret din ejendom, er det afgørende at se på hele ejendommen – som vi gør. Vi fokuserer på hele ejendommen – fra kælder til kvist – og laver en tilstandsvurdering på baggrund af den respektive ejendoms tilstand på alle bygningsdele.

Vi ved at enhver ejendom er unik, og der kan ikke generaliseres omkring løsningen for den enkelte ejendom. Vi lægger særligt vægt på de indledende faser, samt sikrer at vi har det mest fyldestgørende grundlagsmateriale.

På den måde sikrer vi at de anbefalede tiltag og løsninger er tilpasset netop jeres ejendom.

Vi løser udfordringer tværfagligt

Vi tilgår jeres ejendom som specialist i netop jeres udfordring, samt ser ejendommens udfordringer på tværs af fagområder for sikring af den bedste løsning.

Ved skybrudssikring har vi først og fremmest fokus på de simple, helhedsorienterede og driftsneutrale løsninger.


Skybrudssikring ved udnyttelse af tagetagen

Flere og flere vælger at udnytte tagetagen i deres ejendom – enten til tagboliger eller flotte tagterrasser. Ved et sådant indgreb bliver pulterrummene ofte rykket ned i kælderen – hvilket er dét område i bygningen, hvor der er mindst sikret mod fugt. 

Indtænk derfor skybrudssikring – inden du rykker alle dine værdigenstande ned i kælderen.


Vores mantra er simpelt (de fem S’er)

  • Start projektet rigtigt. Grundig rådgivning er god rådgivning.
  • Stort fokus på den indledende fase. Det er dét der danner baggrund for hele det efterfølgende projekt.
  • Simple, helhedsorienterede og driftneutrale løsninger
  • Skarpt øje til økonomi, rentabilitet, fremtidssikring og udformning
  • Styring af projektet fra start til slut, i samarbejde med alle byggeriets parter

Kontakt os for et uforpligtende møde

    Referencer vedr. skybrudssikring

    Vi hjælper vores kunder ved at sikre deres ejendomme og værdier mod skader fra de stigende klimatiske udfordringer