Ydelser: Skybrudssikring
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Rammeaftale for Frederiksberg Kommune for skybrudssikring af 29 kommunale ejendomme på Frederiksberg med en række af innovative løsninger, store pumpesystemer og alternative tiltag.
Ejendommene omfatter bl.a. Frederiksberg Rådhus, -Brandstation, -Svømmehal, store børneinstitutioner og skoler, plejehjem og erhvervsejendomme.