Ydelser: Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Omforandring af regnvandssystemet for Lyngby Idrætsby. Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at klimasikre flere dele af kommunen, hvor Badeparken har været et stort indsatsområde at få separatkloakeret, for at skåne et villakvarter som hyppigt har været ramt af oversvømmelser. Projektet omhandler etablering af nye store regnvandsledninger, samt styrede underboringer til et eksisterende udført bassin, for forsinkelse af regnvand til forsyningen.