Ydelser: Detektering af vandindtrængning og udbedring af vandskader
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Detektering/fejlfinding af vandindtrængning på tre forskellige nyere opførte ejendomme på Islands Brygge. Ejendommene døjede med vandindtrængning udefra ved kraftig regn, som blev sporet til at stamme fra samlinger i altandøre, uhensigtsmæssigt udførte facadeløsninger, utætte samlinger i tagafvanding og ventilationsafkast. Indvendigt i utæt samling af afløb i badeværelse og tagnedløb inde i bygning Skadesårsager udbedret og skader udbedret i samarbejde med håndværkere, bestyrelser, administratorer og forsikringsselskaber.