Projektchef, Anlægsingeniør

Tobias Brouwers

Om Tobias Brouwers

Tobias’ stærke kvalifikationer inden for detailprojektering af afløbstekniske projekter, LAR, kloak, byggemodning, skybrudssikring, kvalitetssikring, pumpe-, gravitations- og drænsystemer, anlægsteknik, volumen- samt hydrauliske udregninger ved regnvandshåndtering gør, at han næsten udelukkende har arbejdet med sådanne projekter.

Han har derved opnået stor erfaring inden for projektering og udførelse af højteknologiske afløbstekniske projekter, også i forhold til det vigtige samarbejde med myndigheder og forsyningsselskaber, herunder særligt HOFOR.

I disse projekter er Tobias inkluderet i projekteringsfasen, ligesom han står for udarbejdelse af skitseprojekter, tegningsmateriale samt for bygge- og økonomistyring.

Erfaring

2019- Projektchef, Silberg Rådgivende Ingeniører ApS

2018-2019 – Afdelingsleder, Gaihede Ingeniører og Arkitekter A/S

2016-2018 – Projektleder, Gaihede Ingeniører og Arkitekter A/S

2015-2018 – Medredaktør, Grøn Klimatilpasning, Københavns Universitet

2014-2016 – Indehaver & designansvarlig, BetterSale

2011-2012 – Kloakarbejder, Duemose A/S


Kontakt Tobias