Ydelser: Kvalitetssikring af udført arbejde samt vurdering af tiltag til udbedring
Ansvar: Teknisk bistand ifm. forundersøgelser og vurdering af skadesårsager

Beskrivelse af projektet: Syn og skønssag i Viby Sjælland, hvor et mindre nybygget lokalområde døjer med tilbagestuvende regnvand ifm. skybrud og kraftige regnhændelser. Årsagerne skal findes, og vi benytter al vores viden til at gennemgå, vurdere og præcisere løsningsforslag, fejl og mangler, der kan benyttes til den efterfølgende afslutning af syn og skønssagen.