Ydelser: Detektering af vandindtrængning og udbedring af vandskader
Ansvar: Teknisk bistand ifm. forundersøgelser og tilsyn ifm. udbedringen

Beskrivelse af projektet: Screening og forundersøgelser, samt detektering af VVS- og dræninstallationer for udbedring af vandskader. Ejendommen døjede med indsivende vand i kælderetagerne over en årelang periode, forinden fejlene blev fundet og udbedret. Skader og utætheder på udvendige VVS- og afløbsinstallationer blev udbedret og for første gang i næsten 20 år, kunne foreningen igen nyde deres tørre kælder.