Ydelser: Lokalisering af vandindtrængningsårsager og udbedringer
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Sporing af årsag til vandindtrængninger gennem grønne tage og legeområder over klasselokaler og sportshal 6 steder på nyopført skoletilbygning. Vandforsøg og fjernelse af belægninger, beton, isolering, tagpap, gummiasfalt m.m. i samarbejde med skoleledelse, driftskoordinator og håndværkere, inkl efterfølgende genopbygning. Nu har de tørre lokaler.