Ydelser: Fugtsikring
Ansvar: Teknisk bistand med ansvar for forundersøgelser, vurdering af renoveringstiltag og prissætning af omkostninger ifm. fugtsikring af ejendommen

Beskrivelse af projektet: Vurdering af fugtsikringstiltag for kommunal ejendom på Frederiksberg. Ejendommen har længe døjet med større udfordringer med indtrængende fugt fra bl.a. forkert udførte dræn, højt grundvand og kloakskader.
Vi har assisteret med igangsætning og granskning af forundersøgelser, samt efterfølgende vurdering af nødvendige tiltag til fugtsikring.