Ydelser: Fugtsikring, Kloakrenovering og Belægningsrenovering
Ansvar: Teknisk bistand med ansvar for forundersøgelser, vurdering af renoveringstiltag og prissætning af omkostninger ifm. større helhedsplan

Beskrivelse af projektet: Forundersøgelser og vurdering af renoveringstiltag for stor almen boligforening i Espergærde. Ejendommen er ved at igangsætte en større helhedsplan med renoveringsarbejder.

I den forbindelse, har vi assisteret med teknisk bistand ifm. udførelse af forundersøgelser med TV-inspektioner, grundvandspejlinger og jordbundsanalyser for vurdering af nødvendige afløbstekniske tiltag samt prissætning heraf.