Ydelser: Forundersøgelser og vurdering/prissætning af tiltag til LAR
Ansvar: Teknisk bistand med ansvar for forundersøgelser, vurdering af klimatilpasningstiltag og prissætning af omkostninger ifm. arbejdets udførelse

Beskrivelse af projektet: Screening af muligheder for etablering af nedsivnings- og rørbassiner ifm. etablering af Letbanen. Andelskollegiet på Akademivej skulle klimasikres ifm. etableringen af Letbanen i området. I samme ombæring skulle de eksisterende stenfaskiner udskiftes, og der skulle etableres et nyt velfungerende regnvandshåndteringssystem, i form af nye plastfaskiner.