Ydelser: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) ved nyetableret faskine
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af projektet: Renovering af eksisterende faskiner for en hel rækkehusblok for AAB afd. 39. Afdelingens eksisterende faskiner har været underdimensioneret og var ved forundersøgelserne fyldt med rødder. Deres funktion var ikke eksisterende, hvilket gav store udfordringer for ejendommen, da store dele af afdelingens regnvand forblev på terræn og omkring ejendommen.

Projektet omhandlede indledende undersøgelser, nedlægning af eksisterende faskiner, samt etablering af en større samlet faskine, i et nærtliggende åbent område, som er fremtidssikret til ligeledes at kunne tilkobles fra øvrige rækkehuse i afdelingen.