Ydelser: Skybrudssikring, Fugtsikring, Gårdrenovering og Kloakrenovering
Ansvar: Totalrådgiver med ansvar for forundersøgelser, projektering og udførelse

Beskrivelse af skybrudsprojektet: Skybrudssikring af ejendom i Valby, som døjede med store og bekostelige oversvømmelser under skybrud og kraftige regnhændelser. Ejendommen døjer ligeledes med kraftige fugtudfordringer og indtrængende vand fra terræn, som ligeledes er delvist løst ifm. projektet.Delvis fugtsikring af ejendom i Valby.

Beskrivelse af fugtsikringsprojektet:  Ejendommen døjer med kraftige fugtpåvirkninger fra bl.a. grundvand, ødelagte kloakker og tilbagestuvning ifm. skybrud. Ejendommens indgangspartier har været særlig hårdt ramt, grundet terrænmæssige udfordringer med indløbende vand fra terræn. Indgangspartier er udvendigt blevet opgravet, fugtsikret, og de omkringliggende arealer er terrænreguleret for sikring af vandføring væk fra ejendommen.